انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران طبق برنامه سالانه خود، تعرفه گرافیک ۱۴۰۰ خدمات حرفه‌ای طراحان گرافیک ایران را بروزرسانی و منتشر کرد. ایـن تعرفـه در جهـت پشـتیبانی از حقوق صنفـی طراحان گرافیـک و تعریف حـدود وظایـف و خدمـات طراحـی گرافیـک بـرای سـفارش‌دهندگان و مراجـع ذینفـع تدویـن شـده اسـت ، با توجه به اینکه  اینجانب هم عضوی از همین انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران با شماره عضویت 1472 می باشم ، در راستای حرکت در مسیری هماهنگ با هم صنفی های خود ، کلیه خدمات طراحی گرافیک را مطابق با نعرفه های منتشر شده توسط این انجمن انجام ارائه خواهم داد.

توجه : با توجه به شیوع بیماری کرونا و مشکلات اقصادی پیش روی هم وطنانم ،تمامی این خدمات تا اطلاع ثانوی با 50 درصد تخفیف ارائه می گردد.

برای دانلود تعرفه قیمت سال ۱۴۰۰ کلیک کنید.